Transport sanitarny w ratownictwie medycznym. 4.29/5 (24)


Wstęp………..5
Cel pracy……….7
Metodyka pracy………. 8
Wykaz stosowanych pojec………. 9

Rozdzial 1.
Transport sanitarny

1.1.Transport sanitarny w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej……….12
1.2.Transport sanitarny w ramach systemu ratownictwa medycznego……….14
1.3.Transport sanitarny daleki w ramach Podstawowej Opieki Zdrowtonej……….18
1.4.Transport sanitarny karetka neonatologiczna……….18
1.5.Transport lotniczy……….19
1.6.Transport poza granicami kraju……….20

Rozdzial 2.
Transport sanitarny, a system ratownictwa medycznego.

2.1. Nieprawidlowe wykorzystanie karetek systemowych na przykładzie XYZ Pogotowia Ratunkowego……….23
2.2. Calodobowa opieka medyczna, a swiadomosc spoleczna……….24
2.3. Koordynowanie systemu w nadzwyczajnych sytuacjach na przykładzie katastrofy w XYZ……….25
2.4. Nieprecyzyjnie sformulowane akty prawne……….26
2.5. Niewlasciwe korzystanie z zasobów transportu sanitarnego……….27
2.6. Prywatne czy panstwowe ratownictwo medyczne?……….28

Rozdzial 3.
Propozycja zmian w polskim systemie transportu sanitarnego

3.1. Uregulowanie zasad funkcjonowania transportu sanitarnego ……….32
3.2. Zwiekszenie swiadomosci społecznej……….33
3.3. Wlaczenie transportu sanitarnego do zintegrowanego systemu ratownictwa medycznego……….34
3.4. Odpowiednie wyposazenie środków transportu sanitarnego……….34
3.5. Zmiany niektórych regulacji prawnych……….35
3.6. Ujednolicenie oznakowania odziezy ochronnej……….36

Tabele i ryciny……….38
Podsumowanie……….42
Bibliografia……….44


W pracy nie ma przypisów.


Oceń