Trudności edukacyjne dzieci w wieku przedszkolnym w świetle literatury przedmiotu Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 listopada 2019 0 Przez administrator


Wstęp…………5

Rozdział 1
Istota i geneza trudności edukacyjnych

1.1 Powstawanie trudności szkolnych…………8
1.2 Rodzaje trudności dydaktycznych…………9
1.3 Przejawy trudności edukacyjnych…………16


Rozdział 2
Formy przeciwdziałania problemom towarzyszącym dzieciom w wieku przedszkolnym

2.1 Formy przeciwdziałania problemom…………19
2.2 Ingerencja grona pedagogicznego w likwidację problemów…………26
2.3 Rola rodziców w rozwiązywaniu problemów…………30


Rozdział 3
Metodologia pracy

3.1 Przedmiot i cel badań…………34
3.2 Problemy badawcze…………34
3.3 Hipotezy badawcze…………35
3.4 Metody, techniki i narzędzia badawcze…………39


Rozdział 4
Analiza wyników badań własnych

4.1 Wyniki przeprowadzonych badań…………43


Zakończenie…………57
Bibliografia…………58
Spis rysunków…………61
Spis wykresów…………62
Ankieta…………63

Oceń