Trudnosci wychowawcze rodziców dziecka autystycznegoWstęp ………5

Rozdzial I.
Autyzm w świetle literatury przedmiotu


1.1 Pojecie autyzmu i jego klasyfikacja ………7

1.2 Uwarunkowania autyzmu i diagnoza ………11

1.3 Rozwój dziecka autystycznego ………16

1.4 Komunikacja dzieci autystycznych……… 21

1.5 Terapia i edukacja dzieci autystycznych………24Rozdzial II.
Wychowanie dzieci autystycznych


2.1 Rola rodziców w wychowaniu dzieci niepelnosprawnych……… 30

2.2 Trudnosci zwiazane z wychowaniem dziecka autystycznego……… 32

2.3 Prawa osób z autyzmem i ich rodzin………36

2.4 Oczekiwania rodziców wobec edukacji i terapii ich dzieci……… 38

2.5 Poczucie koherencji u rodziców dzieci autystycznych……… 39Rozdzial III.
Metodologiczne podstawy badan wlasnych


4.1 Problematyka badawcza ………45

4.2. Pytania badawcze……… 47

4.3 Metody, technika oraz narzedzie badan……… 48

4.4 Charakterystyka terenu badan i ich organizacja……… 50Rozdzial IV.
Analiza i interpretacja wyników badan wlasnych


4.1 Charakterystyka badanej populacji ………53

4.2 Trudnosci wychowawcze wystepujace w rodzinach posiadajacych dziecko autystyczne……… 54

4.3 Postawa rodziców wobec dziecka autystycznego ………58

4.4 Siec wsparcia badanych rodzin ………63Zakończenie i wnioski z badan ………68

Bibliografia:……… 70

Aneks- Kwestionariusz wywiadu ………73


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>