Trudnosci wychowawcze uczniów klas I-III szkoly podstawowej w srodowisku miejskim i ich uwarunkowania rodzinne.


Wstęp………5

Rozdzial I.
Trudnosci wychowawcze uczniów klas I-III szkoly
podstawowej w świetle literatury………7

1.1. Pojecie trudnosci wychowawczych………8
1.2. Rodzaje trudnosci wychowawczych i ich przejawy………12
1.3. Przyczyny i źródła trudnosci wychowawczych………29
1.4. Przezwyciezanie trudnosci wychowawczych………38


Rozdzial II.
Srodowisko rodzinne ucznia jako uklad wychowawczy………48

2.1. Pojecie srodowiska rodzinnego………48
2.2. Podstawowe funkcje i zadania rodziny jako
srodowiska wychowawczego i czynniki determinujace
jego funkcjonowanie………54


Rozdzial III.

Metodologiczne podstawy pracy………81

3.1. Przedmiot i cele badan……….81
3.2. Problemy i hipotezy badawcze………83
3.3. Zmienne i wskazniki………93
3.4. Metody, techniki, narzedzia badawcze………105
3.5. Organizacja badan………113
3.6. Teren badan i charakterystyka próby badawczej………115


Rozdzial IV.

Trudnosci wychowawcze uczniów klas I-III szkoly
podstawowej w srodowisku miejskim w świetle badan
wlasnych………121

4.1. Rodzaje i przejawy trudnosci wychowawczych uczniów
klas I-III szkoly podstawowej w srodowisku miejskim………121
4.2. Nasilenie i dynamika trudnosci wychowawczych uczniów
klas I-III szkoly podstawowej w srodowisku miejskim………129
4.3. Przyczyny trudnosci wychowawczych uczniów
klas I-III szkoly podstawowej w srodowisku miejskim………136


Rozdzial V.

Charakterystyczne wlasciwosci rodziny a trudnosci
wychowawcze uczniów klas I-III szkoly podstawowej
w srodowisku miejskim………140

5.1. Warunki spoleczno-ekonomiczne rodziny a trudnosci
wychowawcze uczniów klas I-III szkoly podstawowej
w srodowisku miejskim………141
5.2. Poziom kultury zycia dnia codziennego rodziny
a trudnosci wychowawcze uczniów klas I-III
szkoly
podstawowej w srodowisku miejskim………160
5.3. Funkcjonowanie rodziny jako ukladu wychowawczego
a trudnosci wychowawcze uczniów klas I-III szkoly
podstawowej w srodowisku miejskim………176


Zakończenie………191
Bibliografia………195
Aneksy………202

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>