Turystyka inspirowana imprezami sportowymi na przykładzie wielkoszlemowego turnieju tenisowego.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp.

Rozdzial I
Istota zjawisk turystyki

1.1 Istota turystyki………. 7
1.1.a Turystyka w ujęciu miedzynarodowym………. 8
1.1.b Okreslenia turystyki aktywnej i pasywnej………. 9
1.2 Historia Turystyki………. 13
1.3 Historia Turystyki w Polsce………. 17
1.4 Podzial i rodzaje turystyki………. 20


Rozdzial II
Turystyka sportowa i bezpieczenstwo

2.1 Sport Kwalifikowany………. 24
2.2 Ubezpieczenia w sporcie………. 27


Rozdzial III
Zjawisko sponsoringu sportowego

3.1 Geneza pojecia ‚sponsoring’………. 31
3.2 Umowy sponsorskie ……….34


Rozdzial IV
Imprezy sportowe

4.1 Bezpieczenstwo imprez masowych ……….38
4.2 Powstanie wielkiego Szlema………. 39
4.2 Pierwsze turnieje zawodowe Tenisowe……….. 41
4.3 Tenis w Polsce………. 42


Rozdzial V
Historia powstania tenisa.

5.1 Historia ……….43
5.2 Ewolucja sprzetu………. 44
5.3 Reguly gry ……….46


Rozdzial VI
Walory turystyczne i atrakcyjnosc turystyczna 48

Zakończenie ……….51
Spis tabel i zdjec ……….53
Bibliografia ……….53
Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 74550

Wpisz otrzymany kod:


Koszt 4 zł netto , 4,92 zł brutto.