Ubezpieczenia kredytów mieszkaniowych na przykładzie GE Money Bank w Warszawie

Wstęp…………3

Rozdzial I.
Ubezpieczenie jako jedna z form zabezpieczenia kredytów mieszkaniowych.

1.1. Istota i pojecie ubezpieczenia kredytu mieszkaniowego…………5
1.2. Rodzaje ubezpieczen…………11
1.3. Czynniki wpływajace na wybór i zakup ubezpieczenia…………16
1.4. Skutki prawne ubezpieczenia kredytu…………21


Rozdzial II.
Rynek ubezpieczen kredytów mieszkaniowych w Polsce.

2.1. Istota rynku ubezpieczen kredytów w Polsce…………26
2.2. Podmioty rynku ubezpieczen kredytów mieszkaniowych…………30
2.3. Przedmiot ubezpieczenia…………38
2.4.Cechy charakterystyczne umowy ubezpieczenia kredytu mieszkaniowego…………46
2.5. Doubezpieczenie. Klauzule…………51


Rozdzial III.
Analiza ubezpieczenia kredytów mieszkaniowych na przykładzie GE Money Bank.

3.1. Ogólna charakterystyka GE Money Bank oraz podmiotów wspólpracujacych…………56
3.1.1. Instytucja GE Money Bank…………56
3.1.2. Towarzystwa ubezpieczeniowe: Warta i Hestia i Cigna…………60
3.2. Oferta ubezpieczen kredytu mieszkaniowego w GE Money Bank…………66
3.3. Analiza wybranych produktów ubezpieczeniowych…………73


Rozdzial IV.
Wnioski wynikajace z przeprowadzonej analizy.

4.1. Wady i zalety ubezpieczen kredytów mieszkaniowych…………77
4.2. Ryzyko zwiazane z ubezpieczeniem kredytów mieszkaniowych…………82
4.3. Perspektywy rozwoju rynku ubezpieczen kredytów mieszkaniowych. …………85


Zakończenie…………88
Bibliografia…………90
Zalaczniki: Spis tabel i rysunków…………95


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>