Ucieczki domów rodzinnych dzieci i młodzieży na przykładzie powiatu tatrzanskiego.

Wstęp…….. 1

Rozdzial I.
Srodowisko wychowawcze w świetle literatury przedmiotu

1.1. Znaczenie pojecia srodowiska wychowawczego………… 2
1.1.2. Typologia srodowiska wychowawczego …………5
1.1.3. Srodowisko spoleczno-wychowawcze rodziny………… 8
1.1.4. Srodowisko spoleczno-wychowawcze szkoly …………14
1.5. Rola grup rówiesniczych w procesię socjalizacji………… 18


Rozdzial II.
Ucieczki dzieci i młodzieży z domu – przyczyny i skutki.

2.1. Przyczyny niedostosowania społecznego………… 24
2.2. Ucieczki z domów dzieci i młodzieży w świetle literatury………… 35
2.3. Problem resocjalizacji dzieci i młodzieży niedostosowanych spolecznie………… 38
2.3.1. Wychowanie resocjalizacyjne dzieci i młodzieży niedostosowanych spolecznie………… 40
2.4. Profilaktyka niedostosowania społecznego w szkole………… 42


Rozdzial III.
Metodologia i organizacja badan wlasnych.

3.1. Przedmiot, cel i problemy badawcze …………46
3.2. Metody, techniki i narzedzia badan …………48
3.3 Charakterystyka grupy badanych…………53


Rozdzial IV.
Ucieczki dzieci i młodzieży w świetle wyników badan wlasnych.

4.2. Sytuacja rodzinna uciekinierów …………58
4.3. Wpływ niepowodzen szkolnych na podjecie decyzji o ucieczce …………69
4.4. Najczestsze motywy i okolicznosci ucieczek z domu dzieci i młodzieży …………75
4.5. Konsekwencje ucieczek z domu dzieci i młodzieży …………83
4.6. Zwiazek ucieczki z domu z przestepczoscia nieletnich………… 89


Podsumowanie i wnioski …………92
Bibliografia………… 99
Spis tabel………… 101
Aneks………… 103

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>