Uczen z ADHD. Problemy i metody pracy.

Wstęp………..3

Rozdzial 1.
Dziecko z ADHD w szkole.

1.1.Zespól Nadpobudliwosci Psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi. Podstawowe wiadomosci………..5
1.2.Problemy w szkole………..11
1.3.Sprawdzone metody pracy z uczniem z ADHD ………..17
1.4 Zadania stawiane srodowisku rodzinnemu w celu przeciwdziałania szkolnym niepowodzeniom………..22


Rozdzial 2.
Metodologia badan wlasnych.

2.1.Przedmiot, cele i typ badan………..25
2.2.Problemy badawcze i hipotezy………..26
2.3.Metody, techniki i narzedzia badawcze………..29
2.4.Czas, miejsce, organizacja i zakres badan………..31


Rozdzial 3.
Analiza i interpretacja wyników badan wlasnych.

3.1 Charakterystyka chlopca, srodowiska domowego i szkolnego………..33
3.3 Dziecko z ADHD – Niepowodzenia i trudnosci w szkole w oparciu o badania………..35
3.4 Nauczyciel i jego praca z dziecmi z ADHD………..38
3.4 Podsumowanie i wnioski………..43


Spis tabel i diagramów………..45
Bibliografia………..46
Aneks………..48

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>