Udział objętościowy węglików w staliwie wysokomanganowym po wprowadzeniu pierwiastków węglikotwórczych Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 listopada 2019 Off Przez administrator

Wstęp

Rozdział 1
Materiały do pracy w warunkach ścierania

1.1. Staliwo
1.2. Staliwa wysokostopowe
1.3. Metody pomiaru udziału faz w stopach

Rozdział 2
Badania własne

2.1. Dobór materiału do badań i przygotowanie próbek
2.2. Wyniki pomiarów udziału węglików

Rozdział 3
Analiza wyników

Wnioski
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków

Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto | 4,92 zł brutto.

Po wpisaniu kodu, wciśnięciu "Pobieram" ukaże się na dole strony " Pobierz PDF" jak poniżej.