Udział polskiej policji w kontyngentach pokojowych po 1990 roku Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

20 lutego 2020 0 Przez administrator


Wstęp

Rozdział 1
Historia polskiej policji, współpraca międzynarodowa polskiej policji, regulacje prawne

1.1.Polska Policja po 1990 roku
1.2.Współpraca międzynarodowa polskiej Policji po 1990 1.3.Polskie regulacje prawne udziału polskiej policji w kontyngentach zagranicznych
1.4.Międzynarodowe regulacje prawne udziału polskiej policji w kontyngentach zagranicznych

Rozdział 2
Misje pokojowe polskiej policji

2.1.Misje pod auspicjami ONZ
2.2.Misje pod auspicjami EU
2.3.Oczami misjonarzy – studium przypadku – badanie

Rozdział 3
Zakończone polskie kontyngenty policyjne

3.1.Bałkany
3.1.1Jugosławia – UNPROFOR teren byłej Jugosławii (1992-1995)
3.1.2.Chorwacja – UNTAES (1996-1998)
3.1.3.Bośnia i Hercegowina – UNIPTF (1996-2002)
3.1.4.Albania – UZE MAPE – Albania (1997-2001)
3.1.5 Macedonia – PROXIMA – Europan Union Police Mission in Former Yugoslav Republic of Macedonia (2003–2005)
3.2.Bliski Wschód
3.2.1. Irak – UNGCI United Nations Guards in Iraq (1995-1996)
3.2.2. Jordania – Polski Kontyngent Policyjny dla Wsparcia Irackich Sił Policyjnych w Republice Iraku (2004 – 2005)
3.3. Pozostałe Kontyngenty Polskiej Policji
3.3.1. Tadżykistan – UNOT United Nations Mission of Observers in Tajikistan (1998 – 2000)
3.3.2. Sudan – Kontyngent Policyjny Unii Europejskiej wspierający misję Unii Afrykańskiej w Sudanie (2005 – 2006)

Rozdział 4
Kontynuowane i współczesne polskie kontyngenty policyjne

4.1. Liberia – UNMIL United Nations Mission in Liberia 2004
4.2. Afganistan – EUPOLEuropean Union Police Mission in Afghanistan 2008
4.3. Gruzja – UNOMIG – Uniated Natione Obserwation Misja in Georgia (2003-2009)EUMM – European Union Monitoring Mission in Georgia 2008
4.4. Kosowo – UNMIK United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (1999–2008)EULEX – European Union Rule of Law Mission in Kosovo 2008

Zakończenie
Bibliografia

Oceń