Udział seniorów w wychowaniu dzieci w rodzinie wielopokoleniowejWstęp………….1

Rozdzial I.
Teoretyczne podstawy badan wlasnych

1.Rodzina na przestrzeni wieków………….2
2.Potrzeby dzieci w wieku przedszkolnym………….14
3.Osoby starsze w rodzinie wspólczesnej………….22
4.Społeczne stereotypy i uprzedzenia wobec osób starszych………….30
5.Konflikt pokolen………….37


Rozdzial II.
Metodologia badan wlasnych

1.Cele i podmiot badan………….46
2.Problemy badawcze, hipotezy robocze, zmienne i wskazniki………….47
3.Metody,techniki i narzedzia badawcze………….52
4.Organizacja i teren badan………….54


Rozdzial III.
Analiza wyników badan wlasnych

1.Analiza kwestionariusza ankiety………….58
1.1. Relacje laczace dziadków z pozostalymi najblizszymi czlonkami rodziny (dzieci i wnuki)………….59
1.2. Potrzeby dzieci w pojeciu osób starszych………….65
1.3. Zadania dziadków w rodzinie wspólczesnej………….70
1.4. Stereotyp osoby starszej………….73
1.5. Trudnosci osób starszych w realizacji roli dziadków………….75
2. Analiza rysunków dzieci………….77


Zakończenie i wnioski………….79
Bibliografia………….83
Streszczenie………….92
Spis wykresów………….94
Aneks………….96
Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>