Ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.


Wstęp………4

Rozdzial I.
Ogólna charakterystyka podatku

1. Daniny publiczne………6
2. Podatki i systemy podatkowe na przelomie wieków………8

Rozdzial II.
System podatkowy w Polsce

1. Przedmiot i podmiot opodatkowania………13
1.1. Osoby fizyczne………13
1.2. Osoby prawne………16
2. Źródła przychodów ………25

Rozdzial III.
Zwolnienia, limity i ulgi w podatku dochodowym

1. Zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe ………28
1.1. Osoby fizyczne………28
1.2. Osoby prawne………49
2. Limity i ulgi w podatku dochodowym……… 59
2.1. Podatkowe limity nie bedace ulgami………59
2.2. Odliczenia od podatku………61
2.3. Odliczenia od dochodu………67
3. Amortyzacja ………70
4. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku ………78

Rozdzial IV.
Legalne i nielegalne zachowania podatkowe

1. Unikanie i uchylanie się od podatków………81
2. Przywileje podatkowe……… 85
3. Oazy podatkowe ………93

Zakończenie……… 100
Bibliografia……… 102
Spis tabel ………103
Spis wykresów ………104
Zalaczniki……… 105

 
POBIERZ WSZYSTKIE Z KATEGORII

[collapse]

ZOBACZ WSZYSTKIE Z PODANEJ KATEGORII

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Regulamin strony