Ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.


Wstęp………4

Rozdzial I.
Ogólna charakterystyka podatku

1. Daniny publiczne………6
2. Podatki i systemy podatkowe na przelomie wieków………8

Rozdzial II.
System podatkowy w Polsce

1. Przedmiot i podmiot opodatkowania………13
1.1. Osoby fizyczne………13
1.2. Osoby prawne………16
2. Źródła przychodów ………25

Rozdzial III.
Zwolnienia, limity i ulgi w podatku dochodowym

1. Zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe ………28
1.1. Osoby fizyczne………28
1.2. Osoby prawne………49
2. Limity i ulgi w podatku dochodowym……… 59
2.1. Podatkowe limity nie bedace ulgami………59
2.2. Odliczenia od podatku………61
2.3. Odliczenia od dochodu………67
3. Amortyzacja ………70
4. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku ………78

Rozdzial IV.
Legalne i nielegalne zachowania podatkowe

1. Unikanie i uchylanie się od podatków………81
2. Przywileje podatkowe……… 85
3. Oazy podatkowe ………93

Zakończenie……… 100
Bibliografia……… 102
Spis tabel ………103
Spis wykresów ………104
Zalaczniki……… 105

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>