Ulgi w świadczeniach publiczno-prawnych dla młodych osób Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

22 lutego 2023 0 Przez administrator


Wstęp……….. 3

< Rozdział 1
Świadczenia publiczno-prawne i ich rola w gospodarce narodowej

1.1 Definicja świadczeń publiczno-prawnych w Polsce……….. 5
1.2 Rodzaje świadczeń publiczno-prawnych w Polsce……….. 8
1.3 Finanse publiczne i ich znaczenie……….. 9
1.4 Cechy i funkcje podatku……….. 13
1.5 System podatkowy w Polsce……….. 17
1.6 Podatki jako źródło dochodu państwa……….. 20

Rozdział 2
Charakterystyka ulg w systemie podatkowym

2.1 Pojęcie ulgi w prawie……….. 24
2.2 Historia ulg podatkowych w Polsce……….. 27
2.3 Kryteria i cechy podziału ulg podatkowych……….. 31
2.4 Przesłanki wprowadzania ulg……….. 33

Rozdział 3
Ulgi w podatkach wpływające bezpośrednio na sytuację młodych osób

3.1 Zerowy PIT dla osób do 26 roku życia……….. 36
3.2 Badanie dotyczące wpływu ulg podatkowych na Polaków ……….. 39
3.3 Limity ulg……….. 43
3.4 Kwota wolna od podatku……….. 46

Rozdział 4
Ulgi i ułatwienia w pozostałych świadczeniach publiczno-prawnych wpływające bezpośrednio na sytuację młodych osób

4.1 Ulgi dla młodych przedsiębiorców……….. 50
4.2 Ulgi i programy socjalne dla młodych rodzin……….. 53
4.3 Udogodnienia dla młodych osób bezrobotnych……….. 57

Zakończenie……….. 61
Bibliografia, Spis tabel……….. 63,70

Oceń