Umowa o prace na czas okreslony. 3.88/5 (34)


Wstęp………4

Rozdzial I.
Pojecie, forma i tresc umowy o prace na czas okreslony.

1.1. Uwagi ogólne………6
1.2. Umowa o prace na czas okreslony – pojecie………7
1.3. Skladniki tresci umowy o prace na czas okreslony wynikajace z art. 29 ust. 1 k.p………9
1.4 Inne dodatkowe skladniki tresci umowy o prace na czas okreslony………13
1.5. Forma zawarcia umowy o prace na czas okreslony i skutki prawne jej niezachowania………15

Rozdzial II.
Specyfika uregulowan prawnych dotyczacych umowy o prace na czas okreslony.

2.1. Ograniczenia przy ponownym zawieraniu umowy na czas okreslony………22
2.2. Wyjatki od stosowania regulacji zawartej w art. 251 § 1 k.p………27
2.3. Zasady aneksowania umowy o prace na czas okreslony………28
2.4. Zawieranie umowy o prace na czas okreslony, a obejscie przepisów prawa………30

Rozdzial III.
Rozwiazanie i wygasniecie umowy o prace na czas okreslony.

3.1. Możliwościrozwiazania i wygasniecia umowy o prace na czas okreslony………32
3.2 Rozwiazanie umowy o prace na czas okreslony na mocy porozumienia stron………34
3.3. Rozwiazanie umowy o prace na czas okreslony z uplywem czasu, na który zostala zawarta………35
3.4. Rozwiazanie umowy o prace na czas okreslony za wypowiedzeniem………37
3.5. Rozwiazanie umowy o prace na czas okreslony bez wypowiedzenia………41
3.6. Roszczenia pracownika w zwiazku z niezgodnym z prawem rozwiazaniem umowy o prace na czas okreslony………44

Rozdzial IV.
Szczególne przypadki umowy o prace na czas okreslony.

4.1. Umowa na zastepstwo jako odmiana umowy o prace na czas okreslony………47
4.2. Umowa o prace zawierana z pracownikiem tymczasowym przez agencje pracy tymczasowej………49

Zakończenie………51
Bibliografia………54
Orzecznictwo………57
Wykaz aktów prawnych………59


Oceń