Umowa o prace. 4.4/5 (47)


Wstęp

Rozdzial I
Umowa o prace

1.1 Pojecie i funkcje prawa pracy
1.2 Źródła prawa pracy
1.3 Prawa i obowiazki stron stosunku pracy


Rozdzial II
Lamanie umowy o prace

2.1 Tresc umowy o prace
2.1.1 Normy czasu pracy
2.1.2 Okres rozliczeniowy
2.1.3 Pracownicze prawo do wypoczynku
2.2 Bezpieczeństwo pracy
2.3 Wadliwe wypowiedzenie umowy o prace
2.3.1 Gdy pracownik wnosi odwolanie
2.3.2 Zadanie przywrócenia do pracy
2.3.3 Rekompensata pieniezna


Rozdzial III
Sytuacja lamania umowy o prace przez pracodawce w praktyce

3.1 Czynniki wpływajace na ksztaltowanie postaw wobec pracy
3.2 Klasyfikacja niezbednych swiadczen wobec pracowników
3.3 Praktyczne przyklady lamania umowy o prace przez pracodawców


Zakończenie
Bibliografia
Spis Tabel
Spis wykresów

Oceń