Umowa przewozu przesyłek w transporcie drogowym 3.68/5 (19)

5 marca 2019 Off Przez administrator

Wstęp ………4
Spis skrótów……… 6

Rozdział I
Pojęcie prawa przewozowego

1.1 Uwarunkowania prawne prawa przewozowego
1.1.1. Prawo przewozowe……… 7
1.1.2. Regulacje prawne ………10
1.1.3. Przewóz przesyłek ………14
1.2. Charakter prawny umowy ………18
1.2.1. Umowa przewozu……… 18
1.2.2. Umowa czarterowa ………25
1.3.3. Umowa spedycji ………26


Rozdział II
Zawarcie umowy przewozu i charakter prawny

2.1. Strony umowy ………28
2.2. Zawarcie umowy ………34
2.3. Obowiązek zawierania umów przewozu……… 41
2.4. Elementy umów przewozu ………46


Rozdział III
Zasady odpowiedzialności przewoźnika z tytułu przewozu przesyłek

3.1. Odpowiedzialność przewoźnika za utratę przesyłki ………48
3.2. Odpowiedzialność przewoźnika za ubytek i uszkodzenie przesyłki ………51


Rozdział IV
Wysokość odszkodowania i zasady jego ustalenia

4.1 Pojęcie zwykłej wartości przesyłki ………54
4.2. Ustalenie odszkodowania za szkody za utratę lub ubytek ………55
4.3. Odszkodowanie za zwłokę ………57


Zakończenie ………58
Bibliografia……… 60
Spis tabel……… 61

Oceń