Uniwerstet Poznański w latach 1945-1950 Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 lutego 2020 Off Przez administrator


Wstęp………. 3

Rozdział I

Okupacja hitlerowska oraz zniszczenia spowodowane działaniami wojennymi……… 8


Rozdział II

Odbudowa po wojnie – wydziały oraz prawne ramy organizacji uniwersytetu ………. 26


Rozdział III

Wykładowcy……… 73


Rozdział IV

Studenci………87


Zakończenie ………106
Wykaz skrótów……… 108
Bibliografia ………109

Oceń