Uniwersytet Trzeciego Wieku jako forma aktywnosci osób starszych.

Wstęp – cel pracy …………..6

Rozdzial 1
Analiza literatury przedmiotu

1.1. Powstanie i rozwój Uniwersytetów Trzeciego Wieku ………….8
1.3. Cel i misja Uniwersytetu Trzeciego Wieku ………….10
1.4. Aktywnosc jako źródłosprawnosci zyciowej ludzi starszych ………….12
1.4.1. Aktywnosc osób starszych ………….14
1.4.2. UTW w Nowym Targu jako forma aktywnosci osób starszych…………. 16


Rozdzial 2.
Metodologia badan naukowych

2.1. Problemy i hipotezy badawcze…………. 21
2.2. Zmienne zalezne i niezalezne ………….22
2.3. Metoda , techniki i narzedzia badawcze…………. 22
2.4. Organizacja i miejsce badan…………. 22
2.5. Informacja o badanej grupie ………….24


Rozdzial 3
Wyniki badan i ich analiza

3.1. Osiagniecie wieku emerytalnego i zwiazane z tym zmiany w życiu czlowieka ………….32
3.2. Preferowane formy spedzania czasu wolnego przez osoby starsze ………….45
3.3. Charakterystyka sluchaczy nowotarskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku ………….47
3.4. Zmiany zaistniale w życiu nowotarzan w zwiazku z przynaleznoscia do UTW ………….51
3.5. Oczekiwania sluchaczy zwiazane z przynaleznoscia do nowotarskiego UTW…………. 55


Wnioski…………. 60
Zakończenie………….61
Bibliografia ………….62
Spis tabel i rycin ………….63
Aneks ………….65

 

Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>