Urządzenie do wykrywania ruchu współpracujące ze smartfonem Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

13 października 2020 0 Przez administrator


Wstęp………. 5

Cel i zakres pracy ……. 6

1. Podstawy teoretyczne

1.1. Podział czujników………. 7
1.2. Parametry sensorów ………. 8
1.3. Przykłady detektorów ………. 8
1.3.1. Czujniki ruchu ………. 8
1.3.2. Dalmierz laserowy………. 8
1.3.3. Ultradźwiękowe czujniki odległości………. 9
1.3.4. Enkoder optyczny………. 9
1.4. Bluetooth………. 10
1.5. GSM ………. 11
1.6. SQLite ………. 13


2. Konstrukcja i podzespoły elektroniczne

2.1. Specyfikacja techniczna projektu ………. 15
2.2. Wybór modułów………. 16
2.3. Sterownik silnika ………. 17
2.4. Rodzaj procesora ………. 17
2.5. Warianty zasilania ………. 19
2.6. Moduły wymiany danych ………. 21
2.7. Czujnik ruchu ………. 23
2.8. Zegar czasu rzeczywistego ………. 24
2.9. Czujnik temperatury ………. 24
2.10. Kamera i oświetlenie ………. 25
2.11. Silnik napędowy ………. 27


3. Schemat elektryczny

3.1. Sekcja zasilania ………. 29
3.2. Sekcje Bluetooth i zegara RTC ………. 29
3.3. Sekcje pomiaru temperatury i stanu baterii ………. 30
3.4. Sekcje wykrywania i nagrywania ………. 32
3.5. Sekcja mikrokontrolera………. 33
3.6. Obwód drukowany PCB ………. 34


4. Oprogramowanie

4.1. Biblioteki użyte w programie………. 37
4.2. Funkcje programu………. 38
4.2.1. Inicjalizacja modułów ………. 38
4.2.2. Główna procedura programu ………. 39
4.2.3. Wykrywanie ruchu………. 40
4.2.4. Rejestrowanie obrazu………. 41
4.2.5. Wysyłanie wiadomość SMS ………. 42
4.3. Aplikacja mobilna ………. 43
4.4. Łączenie się z czujnikiem po przez Bluetooth………. 44
4.5. Rozłączenie czujnika………. 45
4.6. Odbieranie danych z Bluetooth ………. 45
4.7. Baza danych ………. 46
4.8. Kasowanie elementów ………. 47


5. Test aplikacji i detektora

5.1. Połączenie się z czujnikiem ………. 49
5.2. Odbieranie i wysyłanie komunikatów………. 50
5.3. Baza Danych………. 52
5.4. Pozostałe opcje ………. 54


Podsumowanie ………. 57
Bibliografia………. 59
Spis rysunków………. 61
Spis tabel ………. 62
Dodatek A: Schematy ………. 63

Oceń