Usprawnianie rehabilitacyjne w uszkodzeniu obwodowego neuronu ruchowego.


Streszczenie …….2
Resume…….3
Spis tresci…….4

Wstęp…….7

Rozdzial I.
Anataomia obwodowego ukladu nerwowego z uwzglednieniem rodzajów zaburzen

1. Charakterystyka kliniczna obwodowego ukladu nerwowego…….10
2. Struktury czesci obwodowej ukladu nerwowego…….14
2.1. Nerwy czaszkowe…….14
2.2. Nerwy rdzeniowe…….18
2.3. Wlókna ukladu autonomicznego…….21
3. Rozwój obwodowego ukladu nerwowego…….22
4. Rola obwodowego ukladu nerwowego…….24
4.1. Rola ruchowa…….24
4.2. Rola czuciowa…….25


Rozdzial II
Podzial i ocena ilosciowa uszkodzenia nerwów obwodowych

1. Pojecie uszkodzenia neuronu obwodowego…….27
2. Podzial obwodowego uszkodzenia nerwów…….29
2.1. Neuropraxis…….29
2.2. Axonotmesis…….30
2.3. Neurotmesis…….30
3. Kliniczna charakterystyka uszkodzenia nerwu obwodowego…….31
3.1. Objawy ruchowe…….32
3.2. Objawy czuciowe…….33
3.3. Objawy wegetatywne…….34
4. Badania pomocnicze umozliwiajace rozpoznanie uszkodzenia czesci obwodowej…….36
4.1. Badanie elektromiograficzne…….36
4.2. Badanie elektroneurograficzne…….37
4.3. Badanie potliwosci…….37
5. Regeneracja nerwów obwodowych po uszkodzeniach…….39


Rozdzial III…….42
Metody rehabilitacji leczniczej w uszkodzeniach neuronu obwodowego

1. Przyczyny uszkodzen neuronu obwodowego…….42
2. Ogólne zasady rehabilitacji leczniczej…….46
2.1. Glówne cele rehabilitacji osób z uszkodzeniem obwodowego neuronu ruchowego…….46
2.2. Kinezyterapia…….49
2.3. Fizykoterapia…….51
3. Metody rehabilitacji leczniczej w uszkodzeniach wybranych struktur obwodowego ukladu nerwowego…….54
3.1. Postepowanie rehabilitacyjne w obwodowym porazeniu nerwu twarzowego…….54
3.1.1. Anatomia funkcjonalna nerwu twarzowego…….54
3.1.2. Rozpoznanie i metody rehabilitacji w uszkodzeniu nerwu twarzowego…….55
3.2. Postepowanie rehabilitacyjne w uszkodzeniu splotu ramiennego i szyjnego.61
3.2.1. Anatomia funkcjonalna splotu ramiennego i szyjnego…….61
3.2.2. Rozpoznanie i metody rehabilitacji w uszkodzeniu splotu ramiennego i szyjnego…….66
3.3. Postepowanie rehabilitacyjne w uszkodzeniu nerwów piersiowych…….73
3.3.1. Anatomia funkcjonalna nerwów piersiowych…….73
3.3.2. Rozpoznanie i metody rehabilitacji w uszkodzeniu nerwów piersiowych…….74
3.4. Postepowanie rehabilitacyjne w uszkodzeniu splotu ledzwiowo – krzyzowego…….76
3.4.1. Anatomia funkcjonalna splotu ledzwiowo -krzyzowego…….76
3.4.2. Rozpoznanie i metody rehabilitacji w uszkodzeniu splotu ledzwiowo- krzyzowego…….77


Zakończenie…….82
Pismiennictwo…….83
Spis tabel…….84


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>