Ustawa o grach hazardowych w Polsce a Europejski Trybunał Sprawiedliwości Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 listopada 2019 Off Przez administrator

Wstęp

Rozdział I
Metodologia badań własnych

1.1 Cel i przedmiot badań
1.2 Problemy i hipotezy badawcze
1.3 Metody i techniki badawcze


Rozdział II
Hazard w Polsce, a Europejski Trybunał Sprawiedliwości

2.1 Rys historyczny hazardu
2.2 Ustawa o grach hazardowych w Polsce
2.2.1 Afera hazardowa
2.3 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
2.3.1 Ramy prawne Unii Europejskiej dotyczące hazardu
2.3.2 Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące gier hazardowych


Rozdział III
Problematyka polskiej ustawy hazardowej

3.1 Niezgodność ustawy o grach hazardowych z prawem Unii Europejskiej
3.2 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 lipca 2012 r. i jego wpływ na sytuację hazardu w Polsce
3.2.1 Zezwolenia i koncesje po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
3.3 Ustawa hazardowa, a straty w budżecie państwa


Rozdział IV
Regulacje gier hazardowych i ich wpływ na społeczeństwo

4.1 Bezradność państwa w organizowaniu hazardu
4.1.1 Liczba osób uzależnionych
4.2 Brak radykalnych rozwiązań
4.3 Kary pieniężne a problematyka odpowiedzialności


Rozdział V
Badania własne na temat kontroli w zakresie urządzania i prowadzenia gier hazardowych

5.1 Ustawa hazardowa a Totalizator Sportowy
5.2 Wykorzystanie luk prawnych przez prawne podmioty
5.3 Wybrane zagadnienia problematyki spraw sądowych dotyczących gier na automatach o niskich wygranych
5.4 Propozycje prawnych rozwiązań walki z nielegalnym hazardem


Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel, rysunków
Aneks

Oceń