Ustrój wewnętrzny oraz pozycja ustrojowa Senat III Rzeczpospolitej Polskiej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

13 października 2020 0 Przez administrator

Wstęp………3

Rozdział I
Dzieje Polskiego Senatu

1. Początki Senatu
2. Senat w II RP ………26
3. Referendum 3x TAK i zniesienie Senatu ………35
4. Przywrócenie Senatu po 1989 roku ………38


Rozdział II
Ustrój wewnętrzny Senatu

1. Tryb funkcjonowania Senatu ………42
2. Marszałek Senatu ………45
3. Prezydium Senatu i Konwent Seniorów………47
4. Komisje Senackie i Kluby, Koła i Zespoły……… 51
5. Kancelaria Senatu……… 56


Rozdział III
Pozycja Ustrojowa

1. Funkcja ustrojodawcza ………62
2. Funkcja ustawodawcza ………64
3. Funkcja kontrolna ………68
4. Funkcja kreacyjna ………70
5. Funkcja integracyjna……… 70


Rozdział IV
Propozycje zmian

1. Dwuizbowość parlamentu – argumenty za i przeciw……… 73
2. Próby reform Senatu w Polsce ………75


Zakończenie……… 80
Streszczenie……… 82
Bibliografia……… 84

Oceń