Utworzenie Unii Gospodarczo-Walutowej. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

7 marca 2019 Off Przez administrator


Rozdział I.
Geneza powstania unii gospodarczej i walutowej.

1.1. Przesłanki powstania unii gospodarczej i walutowej. 1
1.2. Raport Komitetu Delorsa.
1.3.Cele makroekonomiczne Unii Gospodarczej i Walutowej.


Rozdział II.
Etapy tworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej

2.1. Tworzenie unii celnej
2.2. Europejski Bank Centralny
2.2.1. Jednolita polityka monetarna EBC
2.2.2. Europejski Instytut Walutowy
2.3. Europejska jednostka walutowa – EURO
2.3.1. Kryteria przystąpienia do EMU
2.3.2. Zasięg EMU.
2.3.3. Cel wprowadzenia Euro
2.3.4. Etapy wprowadzania Euro


Bibliografia

Oceń