Uwarunkowania narkomanii wśród nieletnich Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

20 lutego 2020 Off Przez administrator

Wstęp……….. 3

Rozdział 1
Geneza i rozwój zjawiska narkomanii

1.1. Narkomania jako problem, charakterystyka zjawiska i podstawowe zagadnienia……….. 5
1.2. Geneza narkomanii w ujęciu historycznym………. 8
1.3. Klasyfikacja środków odurzających ……….10
1.4. Rodzaje uzależnień ……….13
1.5. Regulacje prawne w zakresie narkomanii w Polsce- Ustawa o Przeciwdziałaniu Narkomanii ……….15
1.6. Uwarunkowania narkomanii ……….17
1.6.1. Fazy używania narkotyków ……….19
1.7. Przyczyny narkotyzowania się nieletnich ……….20
1.7.1. Problemy rodzinne jako źródło uzależnień od narkotyków………. 21
1.7.2. Wpływ rówieśników i szkoły na uzależnienie od narkotyków………. 21


Rozdział 2
Metodologia badań własnych

2.1. Cel i przedmiot badań ……….23
2.2. Problemy i hipotezy badawcze ……….25
2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze………. 27
2.4. Organizacja i przebieg badań ……….29


Rozdział 3
Wnioski końcowe z badań ……….30

Zakończenie ……….49
Załączniki ……….51
Spis wykresów ……….54
Spis tabel ……….55
Spis rysunków ……….56
Literatura………. 57

Oceń