Uwarunkowania sukcesu w piłce siatkowej w opinii zawodniczek i zawodników Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

2 stycznia 2023 0 Przez administrator


Wstęp………..2

Rozdział I
Siatkówka jako dyscyplina sportowa

1.1. Rola i znaczenie sportu w życiu człowieka ………..4
1.2. Podstawowe zasady siatkówki ………..8
1.3. Popularność dyscypliny ………..11

Rozdział II
Pojęcie sukcesu w sporcie

2.1. Definicja i istota sukcesu ………..14
2.2. Postrzeganie sukcesu w sporcie……….. 18
2.3. Fair-play i sportowa rywalizacja ………..21

Rozdział III
Metodologia badań własnych

3.1. Cel i przedmiot badań……….. 25
3.2. Problemy i hipotezy badawcze ………..25
3.3. Metoda, narzędzia i techniki badawcze ………..26
3.4. Organizacja i przebieg badań ………..27

Rozdział IV
Wyniki badań własnych

4.1. Uwarunkowania sukcesu w sporcie……….. 28
4.2. Wartości sportowe ………..31
4.3. Wnioski z badań ………..34

Zakończenie ………..37
Bibliografia ………..38
Spis tabel, wykresów, rysunków ………..40
Ankieta ………..41

Oceń