Walory turystyczne Slowacji ze szczególnym uwzglednieniem Bratyslawy i Koszyc.


Wstęp ………….. 3

Rozdzial I.
Slowacja – kraj tysiaca zamków. Wiadomosci ogólne

1.1. Ogólna charakterystyka regionu ………….. 7
1.2. Zarys historyczny ………….. 13

Rozdzial II.
Charakterystyka wybranych miast Slowacji

2.1. Bratyslawa ………….. 17
2.1.1. Historia miasta ………….. 18
2.1.2. Walory antropogeniczne …………..20
2.1.3. Walory przyrodnicze ………….. 29
2.1.4. Zagospodarowanie turystyczne i dostepnosc komunikacyjna………….. 33
2.2. Koszyce …………..34
2.2.1. Historia miasta………….. 35
2.2.2. Walory antropogeniczne …………..38
2.2.3. Walory przyrodnicze ………….. 43
2.2.4. Zagospodarowanie turystyczne i dostepnosc komunikacyjna ………….. 45

Rozdzial III.
Pozostale walory i infrastruktura turystyczna Slowacji …………..47

Rozdzial IV.
Ruch turystyczny i formy aktywnosci turystycznej ………….. 52

Zakończenie …………..56
Bibliografia ………….. 58
Spis tabel ………….. 60
Spis zdjec ………….. 61

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>