Walory turystyczne Slowacji ze szczególnym uwzglednieniem Bratyslawy i Koszyc.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp ………….. 3

Rozdzial I.
Slowacja – kraj tysiaca zamków. Wiadomosci ogólne

1.1. Ogólna charakterystyka regionu ………….. 7
1.2. Zarys historyczny ………….. 13

Rozdzial II.
Charakterystyka wybranych miast Slowacji

2.1. Bratyslawa ………….. 17
2.1.1. Historia miasta ………….. 18
2.1.2. Walory antropogeniczne …………..20
2.1.3. Walory przyrodnicze ………….. 29
2.1.4. Zagospodarowanie turystyczne i dostepnosc komunikacyjna………….. 33
2.2. Koszyce …………..34
2.2.1. Historia miasta………….. 35
2.2.2. Walory antropogeniczne …………..38
2.2.3. Walory przyrodnicze ………….. 43
2.2.4. Zagospodarowanie turystyczne i dostepnosc komunikacyjna ………….. 45

Rozdzial III.
Pozostale walory i infrastruktura turystyczna Slowacji …………..47

Rozdzial IV.
Ruch turystyczny i formy aktywnosci turystycznej ………….. 52

Zakończenie …………..56
Bibliografia ………….. 58
Spis tabel ………….. 60
Spis zdjec ………….. 61


Wyślij SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 74550

Wpisz otrzymany kod:


Koszt sms 4 PLN netto (4,92 PLN z VAT)