Walory zdrowotne ćwiczeń siłowych w opinii osób trenujących amatorsko kulturystykę 5/5 (12)

3 marca 2019 Off Przez administrator


Wstęp……..9

Rozdział 1
Podstawy teoretyczne

1.1. Charakterystyka treningu siłowego ……..11
1.2. Korzyści i zagrożenia wynikające z treningu siłowego w świetle badań ……..14


Rozdział 2
Metodologia badań własnych

2.1. Cel badań, pytania badawcze ……..20
2.2. Metody i narzędzia badawcze…….. 20


Rozdział 3
Wyniki badań

Dyskusja i wnioski…….. 38

Bibliografia ……..41
Spis rycin ……..44
Aneks…….. 46

Oceń