WARSET na Warszawskiej Gieldzie Papierów Wartosciowych 4.35/5 (17)


Wstęp ……….. 2

Rozdzial I
Ewolucja systemów notowan gieldowych

1.1. Notowania kierowane glosem ……….. 5
1.2. Notowania fixingowe ……….. 10
1.3. Notowania ciagle ……….. 14
1.4. Obrót bezposredni ……….. 16


Rozdzial II
Zasady notowan na wybranych rynkach europejskich

2.1. Rozwiazania stosowane na gieldzie londynskiej ……….. 23
2.2. Frankfurt – glówna gielda niemiecka ……….. 27
2.3. Rozwój gield w krajach Beneluxu – przedsionek rynku elektronicznego ……….. 33
2.4. Panorama rozwinietego rynku papierów wartosciowych – Francja ……….. 37


Rozdzial III
Pierwotny system notowan na GPW w warszawie

3.1. Sposób budowania arkusza zlecen ……….. 42
3.2. Ustalanie kursu równowagi ……….. 46
3.3. Ustalanie kursu na rynku jednolitym ……….. 54
3.4. Kursy na rynku notowan ciaglych ……….. 58


Rozdzial IV
WARSET a nowe możliwości gieldowe

4.1. Potrzeba stworzenia nowego systemu ……….. 67
4.2. Zmiana systemów notowan ……….. 71
4.3. Typy zlecen maklerskich dostosowane do nowego systemu gieldowego ……….. 77
4.4. Pozostale zlecenia umozliwiajace realizacje strategii inwestycyjnych ……….. 92


Zakończenie ……….. 98
Bibliografia ……….. 100
Spis rysunków i tablic ……….. 104

Oceń