Wartość kultury fizycznej jako formy spędzania czasu wolnego

Wstęp………..5

Rozdzial I.
Zagadnienie kultury fizycznej i czasu wolnego w świetle literatury podmiotu

1.1 Pojecie kultury fizycznej……….. 6
1.2 Aktywnosc fizyczna, jako sposób wykorzystania czasu wolnego ………..15
1.3 Czas wolny- pojecia, definicje………… 21
1.4 Wpływ czasu wolnego na aktywnosc fizyczna ………..26


Rozdzial II.
Zalozenia metodologiczne badan wlasnych

2.1 Uzasadnienie wyboru tematu ……….. 32
2.2 Cel i przedmiot badan ………..32
2.3 Problemy i hipotezy badawcze……….. 33
2.4 Metody, techniki i narzedzia badawcze……….. 35
2.5 Charakterystyka terenu badawczego ………..37


Rozdzial III.
Analiza i interpretacja wyników badan wlasnych

3.1 Charakterystyka badanej populacji ………..41
3.2 Wyniki badan wlasnych ………..44
3.3 Podsumowanie i weryfikacja hipotez……….. 60


Zakończenie ………..62
Literatura ………..63
Zalacznik ………..66


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>