Wczesne wspomaganie dziecka autystycznego w placówce integracyjnej w edukacji wczesnoszkolnej.


Wstęp

Rozdzial I.
Wczesne wspomaganie i wczesna interwencja w świetle literatury

1.1. Teoretyczne podstawy wczesnego wspomaganie rozwoju i wczesnej interwencji
1.2. Wczesne wspomaganie szansa rozwoju dla dziecka
1.3. Analiza oceny funkcjonalnej i terapii dziecka

Rozdzial II.
Autyzm i pokrewne zaburzenia rozwoju dzieci

2.1. Definicja autyzmu i jego diagnoza
2.2. Przyczyny autyzmu
2.3. Terapie wykorzystywane w leczeniu dzieci autystycznych

Rozdzial III.
Rola i zadania placówki integracyjnej w leczeniu autyzmu

3.1. Edukacja wczesnoszkolna – najlepsza na ksztaltowanie rozwoju dziecka
3.2. Terapia wykorzystywana w placówkach integracyjnych w edukacji wczesnoszkolnej
3.3. Rola szkoly integracyjnej w wykorzystaniu wczesnej interwencji dziecka autystycznego

Podsumowanie i wnioski
Bibliografia

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>