Wdrozenie systemu CRM w przedsiębiorstwie uslugowym XYZ.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp……….2
Rozdzial I
Charakterystyka i terminologia marketingu relacji……….4

1.1. Tradycyjny a nowoczesny marketing
1.2. Geneza marketingu relacji
1.3. Definicja i modele marketingu relacji
1.4. Znaczenie relacji firmy z klientem


Rozdzial II
Wykorzystanie narzedzi internetowych w marketingu……….20

2.1. Internet jako nosnik reklamy
2.2. Wykorzystanie INTERNETU w promocji sprzedazy
2.3. Zastosowanie INTERNETU w obsludze klienta


Rozdzial III
Zarządzanie relacjami z klientem jako nowa koncepcja funkcjonowania firmy uslugowej……….35

3.1. Tworzenie strategicznych wiezi z klientami poprzez CRM
3.2. Kluczowe elementy efektywnego CRM
3.3. Czynniki wpływajace na poglebianie zarządzania relacjami z klientem w firmie uslugowej


Rozdzial IV
Wdrozenie systemu CRM w przedsiębiorstwie uslugowym XYZ……….52

4.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa uslugowego
4.2. Definiowanie i organizacja projektu
4.3. Analiza przedwdrozeniowa
4.4. Analiza dostepnych programów
4.4. Definicja projektu
4.5. Wdrozenie systemu
4.6. Działania postwdrozeniowe


Zakończenie……….80
Spis tabel
Spis rysunków
Spis wykresów
Bibliografia


ďťż

Aby pobrać materiał, wyślij SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 75550

Wpisz otrzymany kod:

Koszt 5 PLN netto (6,15 PLN z VAT)