Wdrozenie systemu CRM w przedsiębiorstwie uslugowym XYZ.


Wstęp……….2
Rozdzial I
Charakterystyka i terminologia marketingu relacji……….4

1.1. Tradycyjny a nowoczesny marketing
1.2. Geneza marketingu relacji
1.3. Definicja i modele marketingu relacji
1.4. Znaczenie relacji firmy z klientem


Rozdzial II
Wykorzystanie narzedzi internetowych w marketingu……….20

2.1. Internet jako nosnik reklamy
2.2. Wykorzystanie INTERNETU w promocji sprzedazy
2.3. Zastosowanie INTERNETU w obsludze klienta


Rozdzial III
Zarządzanie relacjami z klientem jako nowa koncepcja funkcjonowania firmy uslugowej……….35

3.1. Tworzenie strategicznych wiezi z klientami poprzez CRM
3.2. Kluczowe elementy efektywnego CRM
3.3. Czynniki wpływajace na poglebianie zarządzania relacjami z klientem w firmie uslugowej


Rozdzial IV
Wdrozenie systemu CRM w przedsiębiorstwie uslugowym XYZ……….52

4.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa uslugowego
4.2. Definiowanie i organizacja projektu
4.3. Analiza przedwdrozeniowa
4.4. Analiza dostepnych programów
4.4. Definicja projektu
4.5. Wdrozenie systemu
4.6. Działania postwdrozeniowe


Zakończenie……….80
Spis tabel
Spis rysunków
Spis wykresów
Bibliografia


 
 Pracę wykorzystam w celach edukacyjnych

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>