Wdrozenie systemu CRM w przedsiębiorstwie uslugowym XYZ.


Wstęp……….2
Rozdzial I
Charakterystyka i terminologia marketingu relacji……….4

1.1. Tradycyjny a nowoczesny marketing
1.2. Geneza marketingu relacji
1.3. Definicja i modele marketingu relacji
1.4. Znaczenie relacji firmy z klientem


Rozdzial II
Wykorzystanie narzedzi internetowych w marketingu……….20

2.1. Internet jako nosnik reklamy
2.2. Wykorzystanie INTERNETU w promocji sprzedazy
2.3. Zastosowanie INTERNETU w obsludze klienta


Rozdzial III
Zarządzanie relacjami z klientem jako nowa koncepcja funkcjonowania firmy uslugowej……….35

3.1. Tworzenie strategicznych wiezi z klientami poprzez CRM
3.2. Kluczowe elementy efektywnego CRM
3.3. Czynniki wpływajace na poglebianie zarządzania relacjami z klientem w firmie uslugowej


Rozdzial IV
Wdrozenie systemu CRM w przedsiębiorstwie uslugowym XYZ……….52

4.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa uslugowego
4.2. Definiowanie i organizacja projektu
4.3. Analiza przedwdrozeniowa
4.4. Analiza dostepnych programów
4.4. Definicja projektu
4.5. Wdrozenie systemu
4.6. Działania postwdrozeniowe


Zakończenie……….80
Spis tabel
Spis rysunków
Spis wykresów
Bibliografia


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>