Wdrożenie zarządzania logistycznego w małych i średnich przedsiębiorstwach


Wstęp………5

Rozdzial I.
Ewolucja systemów informatycznych wspomagajacych zarzadzanie. Systemy klasy MRP

1.1. Istota Zintegrowanych Systemów Informatycznych………7
1.2. Ewolucja systemów do wspomagania zarządzania………8
1.3. Powstanie systemów klasy MRP………8
1.4. Cele MRP………9
1.5. Dane wejsciowe i wyjsciowe MRP……… 9
1.6. Economic Order Quantity (EOQ – Ilosc Porzadku Ekonomicznego)………9
1.7. MRP dla małych i srednich przedsiebiorstw………10

Rozdzial II.
Systemy klasy MRP II

2.1. Pojawienie się systemów klasy MRP II………12
2.2. Struktura MRP II………14
2.3. Dane wejsciowe i wyjsciowe MRP II………15
2.4. Efekty stosowania MRP II………15
2.5. Najwazniejsze pojecia z zakresu MRP II ………16
2.6. Podstawowe problemy, na które odpowiada MRP II………17
2.7. Metody zaadoptowane do MRP II………17
2.8. Metoda JIT………18
2.9. Praktyczne korzysci z zastosowania MRP II………18
2.10. Koszty wdrozenia MRP II………19
2.11. Cykle i etapy wdrozenia………20
2.12. Etapy wdrazania komputerowego systemu wspomagania zarządzania………20
2.13. Wady systemów MRP II………21

Rozdzial III.
Systemy klasy ERP

3.1. Powstanie ERP i jego charakterystyka………23
3.2. Slowniczek pojęćzwiazanych z tematyka ERP………25
3.3. Struktura ERP na przykładzie systemu Rekord………30
3.4. Powiazanie modulów produkcyjno logistycznych………31
3.5. Wdrazanie systemów klasy ERP………32
3.6. Przyszłość i perspektywy rozwoju ERP………38

Rozdzial IV.
Korzysci z wdrozenia systemu klasy ERP w malej i sredniej firmie na przykładzie systemu XYZ oraz propozycje wybranych modulów

4.1. Charakterystyka firmy XXX, systemu XYZ oraz firmy rozpatrujacej wdrozenie systemu………43
4.2. Zalety modulu Zarządzanie zadaniami………44
4.3. Zalety modulu DMS (Zarządzanie dokumentami)………49
4.4. Zalety modulu Logistyka………56
4.5. Zalety modulu Magazyn………61
4.6. Zalety modulu CRM………68
4.7. Zalety modulu Sprzedaz………80
4.8. Zalety modulu Komunikacja………86
4.9. Zalety modulu Rachunkowosc………88
4.10. Zalety modulu Kasa – Bank………91
4.11. Zalety modulu Sekretariat………93
4.12. Zalety modulu Sprzedaz zdalna………96
4.13. Zalety modulu Rozwiazania mobilne………99

Zakończenie………103
Bibliografia ………104
Spis rysunków………105

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Google:  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>