Wiedza o przemocy domowej wśród młodych ludzi

 

Wstęp


Rozdzial 1
Zjawisko przemocy domowej w ocenie młodych ludzi

1.1. Przemoc – ujecia definicyjne (perspektywa psychologiczna, socjologiczna i pedagogiczna)……….. 4
1.2. Rodzaje i charakterystyka przemocy w rodzinie ………..12
1.3. Przyczyny stosowania przemocy wobec dzieci ………..15


Rozdzial 2
Przemoc analiza empiryczna zjawiska. Podstawowe formy profilaktyki i terapii

2.1. Przemoc domowa w stosunku do dzieci-analiza empiryczna zjawiska ………..25
2.2. Podstawowe formy profilaktyki ………..31
2.3. Rodzaje i metody dzialan terapeutycznych w stosunku do dzieci-ofiary przemocy ………..35


Rozdzial 3
Metodologiczne zalozenia badan wlasnych

3.1. Cel badan, problemy badawcze……….. 48
3.2. Metody i narzedzia badawcze……….. 52
3.3. Charakterystyka próby badawczej ………..55


Rozdzial 4
Diagnoza poziomu wiedzy młodych ludzi na temat zjawiska przemocy domowej

4.1. Ocena stopnia wiedzy młodych ludzi na temat przyczyn zjawiska przemocy domowej……….. 58
4.2. Ocena stopnia wiedzy młodych ludzi na temat indywidualnych konsekwencji stosowania przemocy domowej w rodzinie……….. 63
4.3. Ocena stopnia wiedzy młodych ludzi na temat instytucji wspierajacych i kontrolujacych proces przeciwdzialaniu przemocy domowej ………..68
4.4. Ocena stopnia wiedzy młodych ludzi na temat społecznych konsekwencji zjawiska przemocy domowej ………..73
4.5. Poziom wiedzy badanych na temat zjawiska przemocy domowej………..78


Rozdzial 5
Zaleznosci pomiedzy wlasciowosciami podmiotowymi badanych osób a poziom ich wiedzy na temat zjawiska przemocy domowej.

5.1. Liczba rodzenstwa w rodzinie pochodzenia a poziom wiedzy badanych na temat zjawiska przemocy domowej………..80
5.2. Kolejnosc urodzenia a poziom wiedzy badanych na temat zjawiska przemocy domowej………..81
5.3. Poziom religijnosci a poziom wiedzy badanych na temat zjawiska przemocy domowej………..82


Zakończenie ………..83
Bibliografia……….. 84
Spis tabel ………..87


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>