Wiedza praktykujacych kosmetyczek o etiopatogenezie, leczeniu i profilaktyce zakazen nieonkogennymi postaciami wirusa brodawczaka ludzkiego


1. Wstęp ………… 3
1.1 Epidemiologia zakazen wirusem HPV ………… 3
1.2 Budowa wirusa HPV ………… 4
1.3 Obraz kliniczny zakazen wirusem HPV ………… 7
1.3.1 Wirusy niskiego ryzyka ………… 7
1.3.2 Wirusy wysokiego ryzyka ………… 11
1.4 Diagnostyka ………… 14
1.5 Leczenie i profilaktyka ………… 14

2. Zalozenie i cel pracy ………… 18
3. Material i metody ………… 19
4. Wyniki ………… 22
5. Omówienie wyników ………… 55
6. Wnioski ………… 69
7. Pismiennictwo ………… 60
8. Zalaczniki ………… 62
9. Wykaz tabel i rycin ………… 66


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>