Wielokulturowosc a regionalna tozsamosc na przykładzie województwa slaskiego.

 


Wstęp ………. 3

Rozdzial I
Zagadnienia wprowadzajace – wyjasnienie podstawowych pojec.

1.1. Regionalizm, autonomia. ………. 10
1.2. Tozsamosc regionalna. ………. 14
1.3. Wielokulturowosc. ………. 18

Rozdzial II
Problem spójnosci województwa slaskiego.

2.1. Perspektywa geograficzno-terytorialna. ………. 26
2.2. Perspektywa etniczno-kulturowa. ………. 32
2.3. Perspektywa spoleczno-swiatopogladowa. ………. 38

Rozdzial III
Czynniki sprzyjajace wielokulturowosci województwa slaskiego.

3.1. Uwarunkowania historyczne ………. 49
3.2. Mniejszosci narodowe ………. 53
3.3. Róznorodnosc kulturowa i prawo do odmiennosci ………. 59

Rozdzial IV
Tozsamosc regionalna jako identyfikacja z regionem.

4.1. Kult „Malej Ojczyzny”. ………. 66
4.2. Edukacja regionalna. ………. 70

Rozdzial V
Wspólczesne koncepcje polityczne organizacji regionalnych w odniesieniu do tozsamosci regionalnej

5.1. Zwiazek Górnoslaski ………. 74
5.2. Ruch Autonomii Slaska ………. 79
5.3. Forum dla Zaglebia Dabrowskiego ………. 82
5.4. Slaski Zwiazek Gmin i Powiatów ………. 83
5.5. Górnoslaski Zwiazek Metropolitalny ………. 85

Podsumowanie ………. 88
Bibliografia ………. 93
Źródła prawa ………. 93
Wydawnictwa zwarte………. 93
Wydawnictwa ciagle. ………. 97
Encyklopedie, slowniki………. 99
Źródła elektroniczne. ………. 99
Tabele, rysunki, mapy. ………. 100
Streszczenie ………. 117


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>