Wojna morska w świetle prawa międzynarodowego.

>


Wstęp………3

Rozdział 1
Pojęcie i rys historyczny konfliktu na morzu

1.1. Pojęcie i cechy wojny morskiej……… 5
1.2. Koncepcje wojny morskiej……… 7
1.3. Historia konfliktów na morzu……… 8
1.3.1.Starożytność……… 8
1.3.2.Średniowiecze……… 8
1.3.3.Wieki XVI – XIX……… 9


Rozdział 2
Zasady wojny morskiej

2.1.Zasada wolności mórz……… 12
2.2.Neutralność w wojnie na morzu……… 16
2.3.Prawo azylu morskiego ………20
2.4.Prawo angarii ………22
2.5.Kontrabanda wojenna……… 24


Rozdział 3
Metody i środki prowadzenia działań wojennych

3.1.Wprowadzania i utrzymywanie blokady morskiej ………28
3.2.Stosowanie broni minowej ………33
3.3.Użycie okrętów podwodnych w wojnie na morzu ………38
3.4.Bombardowania przez morskie siły zbrojne ………42
3.5.Ustanawianie stref zamkniętych ………43
3.6.Dokonywanie wizytacji i rewizji ………44
3.7.Ogólne ograniczenia w prowadzeniu konfliktów zbrojnych ………46
3.7.1.Akweny zneutralizowane ………46
3.7.2.Zakazane metody walki zbrojnej ………46


Zakończenie ………48
Bibliografia ………49

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>