Wpływ aktywności fizycznej na poziom stresu Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 listopada 2019 Off Przez administrator

Wstęp………… 4

Rozdział I
Problematyka i przyczyny stresu

1.1 Problematyka stresu w literaturze…………. 6
1.1.1. Koncepcje stresu w literaturze………… 6
1.1.2. Definicja stresu………… 7
1.2. Źródła i przyczyny stresu…………. 11
1.2.1. Charakterystyka źródeł stresu…………. 13
1.2.2. Fizyczne źródła stresu…………. 14
1.2.3. Chronobiologiczne źródła stresu…………. 15
1.2.4. Psychologiczne źródła stresu…………. 16
1.3. Następstwa stresu…………. 16
1.4. Formy reagowania na stres…………. 20
1.5. Sposoby radzenia sobie ze stresem…………. 22


Rozdział II
Rekreacja ruchowa-czym jest- motywy aktywności rekreacyjno – turystycznej

2.1. Istota rekreacji ruchowej…………. 24
2.2. Formy rekreacji ruchowej…………. 25
2.3. Wpływ rekreacji ruchowej na zachowania osób starszych -rekreacja ruchowa osób dorosłych…………. 31
2.4. Rekreacja i turystyka jako sposób przeciwdziałania stresom…………. 38
2.5. Psychofizjologiczne skutki aktywności rekreacyjno – turystycznej…………. 42
2.6. Bariery i utrudnienia w podejmowaniu aktywności rekreacyjnej…………. 43


Rozdział III
Metody badań …………45

3.1 Cel pracy , problemy badawcze………… 45
3.2 Hipotezy badawcze …………47
3.3 Charakterystyka zastosowanego narzędzia badawczeg………… 47
3.4. Osoby badane …………50
3.5. Organizacja i przebieg badań …………51


Rozdział IV
Badania ankietowe dotyczące aktywności fizycznej

4.1. Wyniki badań………… 53
4.2. Wnioski badań …………60


Zakończenie …………64
Spis tabel, wykresów, rysunków………… 66
Bibliografia………… 68
Ankieta określająca wpływ aktywności fizycznej na poziom stresu generowanego przez pracę zawodową………… 71

Oceń