Wpływ autorytetu rodziców na postawy młodzieży gimnazjalnej

Wstęp……… 4

Rozdzial I.
Analiza literatury przedmiotu

1.Pojecie autorytetu……… 6
1.1. Znaczenie autorytetu w wychowaniu………8
1.2. Przemiany autorytetu……… 10
1.2.1. Przyczyny utraty autorytetu przez rodziców………12
1.2.2. Brak autorytetu u rodziców………14
1.2.3. Cechy osobowosciowe budujace autorytet………15
1.3. Autorytet jako wzór osobowy………15
1.3.1 Autorytet osobowy jako standard regulacji psychicznej………17
1.4. Potrzeby i wartosci moralne jako podstawa istnienia autorytetu………18
2. Definicja postawy………19
2.1. Kształtowanie postaw………20
2.2. Postawy a osobowosc………21
2.3. Postawy a zachowanie/ dzialanie społeczne………22
2.4. Wpływ dojrzewania na postawy jednostki………24
2.5. Wpływ osób znaczacych na postawy jednostki………25
2.6. Wpływ wychowania na postawy i wartosci………26
3. Rodzina jako system powiazan………28
3.1. Relacje pomiedzy rodzicami a dziecmi………29
3.2. Znaczenie wiezi emocjonalnej dziecka z rodzicami………30
3.3. Komunikacja w rodzinie………31
3.4. Niejednolite oddzialywanie wychowawcze rodziców.
3.4.1. Bledy popelniane przez rodziców………34
3.4.2. Autonomizacja jednostki w rodzinie………35
4. Kształtowanie osobowosci społecznej dziecka w srodowisku rodzinnym………36
4.1. Rodzice jako wzorzec osobowy………38
4.2. Preferowane wartosci we wspólczesnej rodzinie………39
4.3. Tozsamosc a postawy wspólczesnej mlodziezy………40
4.4. Relacje interpersonalne młodzieży w wieku dorastania………42
4.5. Systemy wartosci mlodziezy………43


Rozdzial II.
Metodologia badan wlasnych

1. Przedmiot i cel badan………45
2. Problematyka badan…….. 45
3. Hipotezy, zmienne, wskazniki ……..45
4. Metody i techniki badawcze ……..47
5. Miejsce i czas badan ……..50
6. Charakterystyka badanych grup ……..51
7. Organizacja i przebieg badan ……..51
8. Charakterystyka zgromadzonego materialu ……..52


Rozdzial III.
Analiza wyników badan.

1.Stosunek badanej grupy młodzieży do pojecia autorytetu ………53
2.Potrzeba posiadania autorytetu w opinii badanych ………55
3.Autorytety jakie posiadaja badani ………57
4.Cechy wyrózniajace autorytet ………59
5.Wpływ rodziców i ich postępowania na badana mlodziez ………60
6.Nasladowanie autorytetów przez badanych uczniów ………65
7.Stopien wpływu autorytetu na postawy badanych uczniów ………67


Rozdzial IV.
Uogólnienia i wnioski z badan.

1. Uogólnienia z badan ………70
2. Wnioski dla praktyki pedagogicznej ………71


Bibliografia ………73
Spis tabel ………78
Spis wykresów ………79
Aneksy ………80


 

Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>