Wpływ czynników prawnych, ekonomicznych i kompetencyjnych na wydatki inwestycyjne gmin powiatu pilskiego w latach 1990-2005.


Wstęp………5

Rozdzial I
Samorzad terytorialny

1.1 Pojecie samorządu terytorialnego ………7
1.2 Spoleczno-ekonomiczne warunki działania samorządu terytorialnego od 1990 roku ………8
1.3 Gmina……… 10
1.3.1 Pojecie gminy……… 10
1.3.2 Organy gminy……… 10


Rozdzial II
Charakterystyka gmin powiatu xyz


Rozdzial III
Analiza wpływu czynników prawnych, ekonomicznych i kompetencyjnych na wydatki inwestycyjne gmin powiatu xyz w latach 1990-2005

3.1. Prawne formy wykonywania zadan(kompetencji)……… 27
3.1.1. Podzial form wykonywania zadan ………27
3.1.2. Przepisy prawa miejscowego ………28
3.1.3. Przepisy wewnetrzne ………28
3.1.4. Akty planowania ………29
3.1.4.1 Programy gospodarcze ………29
3.1.4.2. Budżet ………29
3.1.4.3. Plany zagospodarowania przestrzennego ………30
3.1.5. Akty indywidualne ………31
3.1.6. Porozumienia ………32
3.1.7 Formy prawa cywilnego ………32
3.2 Analiza porównawcza wydatków inwestycyjnych gmin powiatu xyz ………32


Bibliografia ………46
Wykaz aktów prawnych ………47
Wykaz stron internetowych ………47
Inne ………47
Spis tabel ……… 48
Spis wykresów ………48

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>