Wpływ dopingu farmakologicznego na zdrowie w opinii studentów XXX

Wstęp……..9

Rozdział 1
Przegląd literatury
1.1. Definicja i zjawisko dopingu ……..10
1.2. Rodzaje dopingu i wpływ na zdrowie ……..14
1.2.1. Doping farmakologiczny ……..14
1.2.2. Doping fizjologiczny ……..16
1.2.3. Doping genetyczny ……..18
1.3. Przyczyny stosowania dopingu…….. 19

Rozdział 2
Metodologia badań własnych
2.1. Cel badań…….. 22
2.2. Pytania badawcze…….. 22
2.3. Metody badań ……..22
2.4. Charakterystyka grupy badawczej ……..22

Rozdział 3
Wyniki badań własnych
Dyskusja…….. 41

Wnioski ……..44
Piśmiennictwo ……..45
Spis tabel i rycin…….. 49
Aneks ……..51
Streszczenie…….. 58

 


Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto , 4,92 zł brutto.