Wpływ dyskryminacji ze wzgledu na plec na poziom depresji u kobiet

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.

Streszczenie……….. 4

Źródła stereotypów i ich funkcje……….. 5
Rola uprzedzen i dyskryminacji w relacjach miedzygrupowych ………..7
Ambiwalentne uprzedzenia wobec grup spolecznych……….. 9
Pietno i stygmatyzacja……….. 14
Wladza a powstawanie uprzedzen ………..16
Ideologie jako mity legitymizacyjne……….. 17
Stereotypizacja kobiet i jej nastepstwa psychologiczne ………..22
Dyskryminacja kobiet a depresja – Problem i hipotezy badawcze……….. 25

Metoda

Osoby badane ………..28
Procedura ………..28
Zmienne i narzedzia badawcze……….. 29
Zmienne niezalezne ………..29

Wyniki

Analizy wstepne……….. 30
Analizy wlasciwe ………..31
Dyskusja wyników i konkluzje ………..35
Literatura cytowana ………..39

Aneks……….. 41Wyślij SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 74550

Wpisz otrzymany kod:


Koszt sms 4 PLN netto (4,92 PLN z VAT)