Wpływ dyskryminacji ze wzgledu na plec na poziom depresji u kobiet

Streszczenie……….. 4

Źródła stereotypów i ich funkcje……….. 5
Rola uprzedzen i dyskryminacji w relacjach miedzygrupowych ………..7
Ambiwalentne uprzedzenia wobec grup spolecznych……….. 9
Pietno i stygmatyzacja……….. 14
Wladza a powstawanie uprzedzen ………..16
Ideologie jako mity legitymizacyjne……….. 17
Stereotypizacja kobiet i jej nastepstwa psychologiczne ………..22
Dyskryminacja kobiet a depresja – Problem i hipotezy badawcze……….. 25

Metoda

Osoby badane ………..28
Procedura ………..28
Zmienne i narzedzia badawcze……….. 29
Zmienne niezalezne ………..29

Wyniki

Analizy wstepne……….. 30
Analizy wlasciwe ………..31
Dyskusja wyników i konkluzje ………..35
Literatura cytowana ………..39

Aneks……….. 41


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>