Wpływ edukacji przyszpitalnej na rozwój dziecka przewlekle chorego.


Wstęp………..6

Rozdzial I
Wpływ choroby i hospitalizacji na rozwój dziecka.

1.1. Choroba w życiu dziecka………..8
1.1.1. Zdrowie a choroba………..8
1.1.2. Sytuacja chorego dziecka………..11
1.1.3. Dziecko jako pacjent………..16
1.2. Symptomy zachowania chorego dziecka………..20
1.2.1. Rozwój chorego dziecka………..20
1.2.2. Obraz swojej choroby, siebie oraz swiata………..24
1.2.3. Potrzeby dziecka przewlekle chorego………..27
1.2.4. Srodowisko chorego dziecka i jego interakcje społeczne………..31
1.3. Szkola przyszpitalna jako forma terapii………..33
1.3.1. Przepisy prawne regulujace dzialalnosc szkól przyszpitalnych………..33
1.3.2. Cele i zadania szkoly szpitalnej w edukacji chorego dziecka………..34
1.3.3. Znaczenie pracy pedagoga w szpitalu………..39
1.3.4. Organizacja pracy nauczycieli w szkole przyszpitalnej………..44
1.3.5. Metody i formy pracy nauczycieli szkól przyszpitalnych………..48


Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych.

2.1. Charakterystyka badan pedagogicznych………..51
2.2. Charakterystyka koncepcji w badaniach wlasnych………..56
2.2.1. cel i przedmiot badan………..56
2.2.2. Problemy badawcze………..58
2.2.3. Hipotezy badawcze………..59
2.2.4. Dobór terenu badan i próby badawczej………..61
2.2.5. Zmienne i wskazniki………..67
2.2.6. Metody, techniki i narzedzia badawcze………..69
2.3. Organizacja badan wlasnych………..78


Rozdzial III
Wpływ pracy nauczyciela szkoly przyszpitalnej na samoocene chorego dziecka w świetle wyników badan wlasnych.

3.1. Nauczyciel a dziecko chore………..80
3.2. Analiza wyników badan wlasnych………..82


Rozdzial IV
Wpływ zajęć dydaktycznych prowadzonych w szkole przyszpitalnej na rozwój potrzeb poznawczych dzieci.

4.1. Znaczenie realizacji potrzeby poznawczej dla dziecka chorego………..93
4.2. Analiza wyników badan wlasnych………..95


Rozdzial V
Wpływ kontaktu z dziecmi uczestniczacymi w zajeciach dydaktycznych oraz z nauczycielem na rozwój spoleczny chorego dziecka.

5.1. Dziecko chore wśród rówiesników………..109
5.2. Analiza wyników badan wlasnych………..111


Zakończenie………..126
Bibliografia………..127
Aneks 1………..130
Aneks 2………..135
Metryczk apracy………..137
Oswiadczenie………..138

 

Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>