Wpływ glebokosci siewu i nawozenia azotem na plon i jakosc ziarna pszenicy twardej ozimej. 4.5/5 (20)

25 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp………3

Przeglad pismiennictwa………6

Cel badan………12

Rozdział 1
Metodyka badan………13

Rozdział 2
Warunki przyrodnicze i agrotechniczne………14

5.1 Lokalizacja badan………14
5.2 Warunki glebowe………15
5.3 Przebieg pogody………15
5.4 Charakterystyka materialu siewnego ………17
5.5 Technika uprawy ………18

Rozdział 3
Wyniki badan wlasnych………19

6.1 Obserwacje polowe………19
6.1.1 Liczba roslin po wschodach………19
6.1.2 Rozwój fazowy roslin………20
6.1.3 Zachwaszczenie………21
6.1.4 Porazenie roslin przez choroby i szkodniki………22
6.1.5 Wyleganie roslin………22
6.1.6 Wysokosc roslin przed zbiorem………23
6.1.7 Dlugosc klosa………24
6.1.8 Wspólczynnik krzewienia ogólnego………25
6.1.9 Wspólczynnik krzewienia produkcyjnego………26
6.2 Elementy struktury plonu………27
6.2.1 Liczba zdzbel z jednostki powierzchni………27
6.2.2 Liczba klosów z jednostki powierzchni ………28
6.2.3 Liczba ziaren w klosie………29
6.2.4 Liczba klosków w klosie……… 30
6.2.5 Masa ziarna z klosa………31
6.2.6 Masa 1000 ziaren………32
6.2.7 Plon ziarna………33
6.3 Wartość siewna ziarna ………34
6.3.1 Energia kielkowania………34
6.3.2 Zdolnosc kielkowania………34
6.3.3 Wyrównanie ziarna………35
6.4 Analiza chemiczna ziarna………35
6.4.1 Zawartość bialka ogólem………35
6.4.2 Zawartość tluszczu surowego………36
6.4.3 Zawartość wlókna surowego………36
6.4.4 Zawartość popiolu………37
6.4.5 Zawartość bezazotowych zwiazków wyciagowych………37
6.4.6 Wydajnosc bialka………38
6.4.7 Zawartość azotu………38
6.4.8 Zawartość fosforu………39
6.4.9 Zawartość potasu………39
6.4.10 Zawartość magnezu………40
6.4.11 Zawartość wapnia………40
6.4.12 Wartość technologiczna ziarna i maki………41

Dyskusja………44

Wnioski………50

Bibliografia………52


Oceń