Wpływ ilości informacji zwrotnej na skuteczność uczenia się czynności ruchowych przez dzieci w wieku 5 lat

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Temat, spis treści, plan pracy.

Wstęp………5

Rozdział 1
Problematyka w świetle literatury
1.1. Informacja zwrotna w teorii motorycznego uczenia się……… 7
1.2. Ilość informacji zwrotnej a jej skuteczność……… 12
1.3. Rodzaj i inne aspekty informacji zwrotnej w nauczaniu ruchu ………15

Rozdział 2
Metodologia badań
 2.1. Cel badań……… 19
2.2. Pytania badawcze……… 19
2.3. Metody badań ………19
2.5. Materiał badań……… 19
2.6. Organizacja badań ………19
2.7. Metody analizy statycznej……… 20

Rozdział 3
Wyniki badań
 3.1. Czynności motoryczne przedszkolaków w teście umiejętności ………22
3.2. Czynności motoryczne przedszkolaków w teście zapamiętywania……… 23
3.3. Czynności motoryczne przedszkolaków w teście oddalonego efektu uczenia ………24

Dyskusja ………26
Wnioski ………29
Bibliografia……… 30
Spis tabel i rycin……… 35
Streszczenie ………36Odblokuj, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto , 4,92 zł brutto.