Wpływ metod uczenia się na wyniki ksztalcenia wspólczesnej mlodziezy

Wstęp

Czesc pierwsza teoretyczna

Rozdzial 1.
Podstawy sztuki uczenia się

1.1. Badania nad uczeniem się i jego rozwój u ludzi
1.2. Motywacja uczenia się
1.3. Koncentracja


Rozdzial 2.
Efektywne uczenie się w szkole

2.1. Aktywne sluchanie
2.2. Dobre notowanie
2.2.1. Mapy Skojarzen


Rozdzial 3.
Efektywne uczenie się w domu – metody zapamietywania

3.1. Przygotowanie się do zajęć
3.1.1. Powtarzanie przyswojonych wiadomosci.
3.1.2. Metoda PPLPP
3.2. Mnemotechnika
3.3. Metoda obrazowa
3.4. Samokontrola


Czesc druga empiryczna
Rozdzial 1.
Metodologia badan wlasnych

1.1. Cel i problematyka badan
1.2. Hipotezy badawcze
1.3. Zmienne i wskazniki

1.4. Metody, techniki i narzedzia badawcze
1.5. Organizacja i przebieg badan
1.6. Charakterystyka wybranej grupy oraz opis terenu badan


Rozdzial 2.
Analiza wyników badan wlasnych

2.1. Wnioski


Zakończenie
Bibliografia
Aneks


Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>