Wpływ metody Weroniki Sherborne na rozwój percepcji wzrokowo- ruchowych w przedszkolu integracyjnym

 


Wstęp.

Rozdzial 1.
Metoda Ruchu Rozwijajacego Weroniki Sherborne w świetle literatury.

1.1 Ruch rozwijajacy – podstawowe pojecia, rys historyczny.
1.2 Podstawy teoretyczne w metodzie Weroniki Sherborne.
1.3 Walory metody Ruchu Rozwijajacego we wspieraniu rozwoju społecznego dziecka.
1.4 Wykorzystanie metody Weroniki Sherborne w usprawnianiu motoryki dzieci.


Rozdzial 2.
Przygotowanie dziecka przedszkolnego do osiagania dojrzalosci szkolnej.

2.1 Uwarunkowania rozwoju psychicznego malego dziecka.
2.2 Wpływ koordynacji wzrokowo-ruchowej na nauke czytania i pisania.
2.3 Funkcje percepcyjne wzrokowo-ruchowe a dojrzalosc szkolna.
2.4 Walory dotyczace dojrzalosci szkolnej w metodzie Weroniki Sherborne w grupach integracyjnych.

Rozdzial 3.
Metodologia badan wlasnych.

3.1 Przedmiot i cel pracy.
3.2 Problemy i hipotezy robocze.
3.3 Metody,techniki,narzedzia badawcze.
3.4 Teren i przebieg badan.


Rozdzial 4.
Wpływ metody Weroniki Sherborne na rozwój percepcji wzrokowo-ruchowych w przedszkolu w oparciu o badania wlasne.

4.1 Wpływ Metody Weroniki Sherborne na rozwój koordynacji wzrokowo-ruchowej u dzieci uczestniczacych w sesjach Ruchu Rozwijajacego.
4.2 Oddzialywanie Metoda Weroniki Sherborne na rozwój zdolnosci odrózniania figury i tla u dzieci uczestniczacych w sesjach Ruchu Rozwijajacego.
4.3 Rola Metody Weroniki Sherborne w rozpoznawani form geometrycznych (stalosc spostrzegania) u dzieci uczestniczacych w sesjach Ruchu Rozwijajacego.
4.4 Wpływ Metody Weroniki Sherborne na rozwój ogólnej sprawnosci ruchowej dzieci uczestniczacych w sesjach Ruchu Rozwijajacego.


Zakończenie.
Bibliografia.
Aneks.


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>