Wpływ motywacji na satysfakcję zawodową pracowników biurowych i produkcyjnych Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 listopada 2019 0 Przez administrator


Wstęp

Rozdział I
Motywacja i jej znaczenie

1. Istota motywacji pracowników
2. Koncepcje i modele motywacji
3. Motywacyjne znaczenie kar i nagród
4. Rola komunikacji w procesie motywowania


Rozdział II
Metody motywowania pracowników

1. Wynagrodzenie jako czynnik motywacyjny
2. Premie i nagrody
3. Wartościowanie pracy
4. Motywacja pozapłacowa

4.1. Awans
4.2. Partycypacja pracowników
4.3. Udoskonalony system komunikacji
4.4. Pozytywna sytuacja w organizacji
4.5. Organizacja pracy
4.6. Rotacja pracy
4.7. Rozszerzanie pracy
4.8. Wzbogacenie pracy
4.9. Grupowe formy organizacji

Rozdział III
Satysfakcja z pracy w kontekście motywacji pracowników

1. Satysfakcja z pracy – ustalenia terminologiczne
2. Determinanty satysfakcji z pracy
3. Przyczyny i skutki niezadowolenia z pracy
4. Znaczenie satysfakcji zawodowej
5. Satysfakcja z pracy a motywacja

Rozdział IV
Metodologia badań własnych

1. Przedmiot i cel badań
2. Pytania i hipotezy badawcze
3. Metoda i narzędzie badawcze
4. Organizacja i przebieg badań
5. Charakterystyka grupy badawczej

Rozdział V
Analiza i interpretacja wyników badań

1. Analiza wyników badań
2. Dyskusja wyników badań
3. Weryfikacja hipotez
3.1. Weryfikacja hipotezy H1
3.2. Weryfikacja hipotezy H2
3.3. Weryfikacja hipotezy H3
3.4. Weryfikacja hipotezy H4
3.5. Weryfikacja hipotezy H5

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków, tabel i wykresów
Aneks

Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto | 4,92 zł brutto.

Po wpisaniu kodu, wciśnięciu "Pobieram PDF/DOCX" pobieranie zacznie się automatycznie