Wpływ nielegalnych migrantów na funkcjonowanie transportu europejskiego na przykładzie przeprawy promowej z Calais do Dover Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 listopada 2019 Off Przez administrator

Wstęp……….4

Rozdział 1
Teoretyczne aspekty migracji

1.1 Definicja i rodzaje migracji………. 6
1.2 Przyczyny migracji ……….8
1.3 Efekty migracji ……….12


Rozdział 2
Europa jako obszar procesów migracyjnych

2.1 Ujęcie historyczne………. 19
2.2 Zjawisko migracji we współczesnej Europie………. 23


Rozdział 3
Calais jako element europejskiego systemu transportowego

3.1 Główne etapy rozwoju portu Calais ……….30
3.2 Calais, jako początek Eurotunelu ……….38


Rozdział 4
Wpływ nielegalnych imigrantów na transport w europie na przykładzie Calais

4.1 Problemy związane z napływem nielegalnych imigrantów w rejon portu Calais – transport drogowy………. 42
4.2 Problemy związane z napływem nielegalnych imigrantów w rejon portu Calais – pozostałe gałęzie transportu ……….50
4.3 Propozycje rozwiązań problemu nielegalnej migracji i jej negatywnego wpływu na funkcjonowanie transportu w Europie………. 52


Wnioski………. 57
Bibliografia………. 58
Spis tabel ……….62
Spis rysunków………. 63

Oceń