Wpływ ogladania telewizji na ksztaltowanie zachowania i postaw dziecka w mlodszym wieku szkolnymWstęp

1.Cel i zakres pracy
2.Uzasadnienie tematu
3.Podstawowa terminologia
4.Charakterystyka zawartosci pracy

Rozdzial 1
Wpływ ogladania telewizji na ksztaltowanie zachowania i postaw dziecka w mlodszym wieku szkolnym, w świetle literatury i dokumentów

1.1. Czynniki kształtujące zachowanie i postawy dziecka w mlodszym wieku szkolnym
1.2. Pojecie wpływu telewizji
1.3. Indywidualne i srodowiskowe czynniki warunkujace wpływ TV na dzieci w mlodszym wieku szkolnym
1.4. Oddzialywanie wzorów osobowych i sytuacji propagowanych przez TV na ksztaltowanie zachowan i postaw dziecka w mlodszym wieku szkolnym
1.5. Wpływ reklamy na ksztaltowanie zachowania i postaw dziecka w mlodszym wieku szkolnym

Rozdzial 2
Metodologiczne podstawy badan

2.1. Problemy badawcze
2.2. Hipotezy badawcze
2.3. Zmienne i wskazniki badawcze
2.4. Metody, techniki i narzedzia badawcze
2.5. Opis srodowiska badawczego

Rozdzial 3
Ogladanie telewizji jako sposób spedzania wolnego czasu przez dzieci w mlodszym wieku szkolnym

3.1. Sposoby spedzania wolnego czasu przez dziecko w mlodszym wieku szkolnym
3.2. Czestotliwosc ogladania telewizji przez dziecko w mlodszym wieku szkolnym
3.3. Stopien zaleznosci dziecka od telewizji

Rozdzial 4
Dostep dziecka do telewizji oraz motywy selekcji przekazu a ksztaltowanie zachowania i postaw dziecka w mlodszym wieku szkolnym

4.1. Najczesciej ogladane przez dziecko kanaly i programy telewizyjne
4.2. Powody ogladania telewizji przez dziecko oraz motywy selekcji programów telewizyjnych
4.3. Przywiazanie dziecka w mlodszym wieku szkolnym do ulubionego programu a zachowanie i postawy

Rozdzial 5
Reklamy telewizyjne a zachowanie i postawy dziecka w mlodszym wieku szkolnym

5.1. Znaczenie reklam w odbiorze telewizji przez dziecko
5.2. Wpływ reklam na wybór towarów przez dziecko
5.3. Wpływ reklam na poczucie wartosci dziecka

Wnioski koncowe
Bibliografia
Aneks


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>