Wpływ ogólnej sytuacji międzynarodowej na Polska polityke bezpieczenstwa. 4.17/5 (24)

25 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp…………. 6

Rozdział I.
Zalozenia metodologiczne pracy

1.1. Pojecia i definicje ………….8
1.2. Przedmiot i cel badan…………. 12
1.3. Hipotezy robocze ………….12
1.4. Metody i techniki badawcze…………. 14

Rozdział II.
Analiza swiatowego systemu bezpieczenstwa (zgodnie z literatura przedmiotu dzialan)

2.1. Regionalne systemy bezpieczenstwa na przykładzie Europy ………….17
2.1.1. Organizacja Traktatu Pólnocnoalantyckiego…………. 18
2.1.2. Unia Europejska ………….28
2.1.3. Organizacja Bezpieczenstwa i Wspólpracy w Europie (OBWE)…………. 33
2.1.4. Inne regionalne systemy bezpieczenstwa ………….35
2.2. Międzynarodowe grupy społeczne ………….39
2.2.1. Organizacja Narodów Zjednoczonych – ONZ ………….39
2.2.2. Finansowe grupy społeczne: Bank Swiatowy Miedzynarodowy Fundusz Walutowy…………. 41

Rozdział III.

Zmiany w swiatowym systemie bezpieczenstwa-czynniki je warunkujace

3.1. Dlugofalowe niebezpieczenstwa dla sytuacji wewnetrznej zewnetrznej USA, w zwiazku z aktywna polityka o zasiegu globalnym…………. 44
3.2. Zmiany demograficzne i gospodarcze w nadchodzacym cwiercwieczu ………….45
3.3. Działania UE, Rosji i Chin skierowane na stworzenia wielobiegunowego srodowiska miedzynarodowego ………….46
3.4. Nowe zagrozenia – terroryzm i konflikty asymetryczne ………….49

Rozdział IV.
Kształtowanie się polskiej polityki bezpieczenstwa w aspekcie sytuacji miedzynarodowej

4.1. Polityka wojskowa…………. 57
4.1.1. Misja w Afganistanie, Iraku i Balkanach ………….60
4.2. Kształtowanie się polskiej polityki wojskowej w ramach NATO ………….69
4.2.1. Miedzynarodowa brygada w Szczecinie …………. 70
4.2.2. Wpływ nowych technologii na rozwój mysli wojskowej ………….72
4.3. Wpływ polityki wojskowej na proces szkolenia w wojsku polskim ………….79

Zakończenie ………….88
Bibliografia …………. 90

Oceń