Wpływ ogólnej sytuacji międzynarodowej na Polska polityke bezpieczenstwa.


Wstęp…………. 6

Rozdzial I.
Zalozenia metodologiczne pracy

1.1. Pojecia i definicje ………….8
1.2. Przedmiot i cel badan…………. 12
1.3. Hipotezy robocze ………….12
1.4. Metody i techniki badawcze…………. 14

Rozdzial II.
Analiza swiatowego systemu bezpieczenstwa (zgodnie z literatura przedmiotu dzialan)

2.1. Regionalne systemy bezpieczenstwa na przykładzie Europy ………….17
2.1.1. Organizacja Traktatu Pólnocnoalantyckiego…………. 18
2.1.2. Unia Europejska ………….28
2.1.3. Organizacja Bezpieczenstwa i Wspólpracy w Europie (OBWE)…………. 33
2.1.4. Inne regionalne systemy bezpieczenstwa ………….35
2.2. Międzynarodowe grupy społeczne ………….39
2.2.1. Organizacja Narodów Zjednoczonych – ONZ ………….39
2.2.2. Finansowe grupy społeczne: Bank Swiatowy Miedzynarodowy Fundusz Walutowy…………. 41

Rozdzial III.

Zmiany w swiatowym systemie bezpieczenstwa-czynniki je warunkujace

3.1. Dlugofalowe niebezpieczenstwa dla sytuacji wewnetrznej zewnetrznej USA, w zwiazku z aktywna polityka o zasiegu globalnym…………. 44
3.2. Zmiany demograficzne i gospodarcze w nadchodzacym cwiercwieczu ………….45
3.3. Działania UE, Rosji i Chin skierowane na stworzenia wielobiegunowego srodowiska miedzynarodowego ………….46
3.4. Nowe zagrozenia – terroryzm i konflikty asymetryczne ………….49

Rozdzial IV.
Kształtowanie się polskiej polityki bezpieczenstwa w aspekcie sytuacji miedzynarodowej

4.1. Polityka wojskowa…………. 57
4.1.1. Misja w Afganistanie, Iraku i Balkanach ………….60
4.2. Kształtowanie się polskiej polityki wojskowej w ramach NATO ………….69
4.2.1. Miedzynarodowa brygada w Szczecinie …………. 70
4.2.2. Wpływ nowych technologii na rozwój mysli wojskowej ………….72
4.3. Wpływ polityki wojskowej na proces szkolenia w wojsku polskim ………….79

Zakończenie ………….88
Bibliografia …………. 90

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>